Voortijdig schoolverlaten

Een van de landelijke vastgestelde beleidsthema’s waarop mbo-instellingen gericht inzetten om de onderwijskwaliteit verder te verhogen is de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten (vsv). De Rijksoverheid wil het aantal voortijdig schoolverlaters terugbrengen tot maximaal 25.000 per jaar in 2016. Investeren in deze jongeren loont. Met een startkwalificatie hebben jongeren betere arbeidsmarktperspectieven. Onder dit beleidsthema valt ook het thema kwetsbare jongeren.

Samenwerken

De werkloosheid ligt bij voortijdig schoolverlaters twee keer hoger dan bij jongeren met een startkwalificatie. Meer startkwalificaties betekent ook minder criminaliteit. Voortijdig schoolverlaters zijn namelijk vijf keer vaker verdacht van een misdrijf. Rijk, scholen, gemeenten, zorg en bedrijven werken daarom samen om zo veel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten halen. Dit is een diploma op het niveau van mbo 2 of hoger.

Huidige vsv-convenanten

De huidige vsv-convenanten 2012-2015 blijven ongewijzigd. Onderwijsinstellingen en gemeenten worden (financieel) gestimuleerd om het aantal voortijdig schoolverlaters verder te verminderen. In de VSV-regeling is vastgelegd wat de streefnormen zijn voor voortijdig schoolverlaters (zie hieronder). Als u aan deze normen voldoet, komt u in aanmerking voor de variabele prestatiebeloning. Recent is aangekondigd dat het huidige vsv-instrumentarium met één jaar wordt verlengd.

Streefnorm vsv vo
 Procentuele norm nieuwe voortijdig schoolverlaters vo Onderbouw  Bovenbouw vmbo  Bovenbouw havo/vwo 
2012-2013 1,0 %  4,0 %  0,5 %
2013-2014 1,0 %  4,0 %   0,5 % 
2014-2015  1,0 %  4,0 % 0,5 % 
Streefnorm vsv mbo
Procentuele norm nieuw voortijdig schoolverlaters mbo per categorie beroepsopleiding Entreeopleiding  Basisberoepsopleiding  Vakopleiding, middenkaderopleiding en specialistenopleiding 
2012-2013  32,5 %  13,5 %  4,25 %
2013-2014  27,5 %  11,5 %  3,5 % 
2014-2015  22,5 %  10,0 %  2,75 % 

Het kwaliteitsplan

In het kwaliteitsplan dat u opstelt voor de kwaliteitsafspraken richt u zich specifiek op maatregelen die binnen uw instelling worden genomen om het aantal vsv’ers terug te dringen. De Handreiking kwaliteitsplan mbo kan u bij het opstellen van deze maatregelen ondersteunen. Daarnaast zijn overal in het land inspirerende en goede projecten opgezet om schooluitval tegen te gaan. De projectenbank op de website Aanval op schooluitval bevat vele voorbeeldprojecten die u kunt gebruiken ter inspiratie.

Informatie en inspiratie

Voor meer infomatie kunt u kijken op: